Dygtig, hurtig og prisvenlig arkitekt - kontakt os nu!

Se os på Trustpilot  Tryk her 

Arkon Trustpilot logo

Syn og skøn

Er der i forbindelse med en byggesag opstået konflikt, kan Stevns Tegnestue som tredje part udføre syn og skøn. Stevns Tegnestue er medlem af Syn og Skøns foreningen.

1 og 5 års gennemgang

Stevns Tegnestue har stor erfaring med udførelse af 1 og 5 års gennemgang.

Det er vigtigt, at der bliver reklameret rettidigt og korrekt.

Det er en fordel, hvis bygherren har forlang at entreprenørerne har stillet en garantistillelse.
Det vil sige ved byggeriet begyndelse bliver der garanteret for 15 {621aa3a201f2ecbe538482211807437b76521830848199118f9b7c2986b60ee4} af entreprisesummen. Ved afleveringsforretningen nedskrives garantien til 5 {621aa3a201f2ecbe538482211807437b76521830848199118f9b7c2986b60ee4}. Efter 1 års gennemgangen nedskrives garantien til 2 {621aa3a201f2ecbe538482211807437b76521830848199118f9b7c2986b60ee4}.

Efter 5 års gennemgangen nedskrives garantien to 0 {621aa3a201f2ecbe538482211807437b76521830848199118f9b7c2986b60ee4}.
Det væsentligt nemmere at få udbedret fejl og mangler, når entreprenøren ikke kan få nedskrevet garantien før fejl og mangler er udført.